asialion
Posted by asialion
Tháng Bảy 1, 2020

Lý do một khách sạn đề cao tầm quan trọng của công nghệ

Robert McDowell, Giám đốc Thương mại của Choice...

Xem thêm
asialion
Posted by asialion
Tháng Bảy 8, 2019

Top 10 kế hoạch Marketing cho khách sạn tại Việt nam

Đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, việc xây dựng chiến lược marketing ngắn hạn và dài hạn đóng vai trò rất quan trọng để xác lập vị trí trên thị trường

Xem thêm
asialion
Posted by asialion
Tháng Bảy 8, 2019

Tổng hợp ý tưởng quảng cáo khách sạn sáng tạo nhất

Để hoạt động kinh doanh của khách sạn hiệu quả, việc quảng cáo khách sạn với các chiến lược độc đáo, sáng tạo và không ngừng thay đổi là việc cần thiết

Xem thêm
asialion
Posted by asialion
Tháng Bảy 8, 2019

9 phương pháp quảng cáo trong chiến lược marketing khách sạn

Marketing là một khía cạnh quan trọng góp phần tìm kiếm khách hàng và phát triển thương hiệu đối với tất cả các khách sạn.

Xem thêm
asialion
Posted by asialion
Tháng Năm 18, 2017
Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất.