Marketing Quốc tế và những lợi thế đối với doanh nghiệp

Phương châm của Marketing quốc tế là việc giám sát các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ đạo và kiểm soát các kênh sản phẩm & dịch vụ dành cho khách hàng ở cấp độ toàn cầu nhằm thu được lợi nhuận và đáp ứng nhu cầu quốc tế. 

Trước hết, hãy tham khảo một số lợi ích cơ bản của Marketing quốc tế.

Sau đây Asia Lion sẽ chia sẻ những lợi ích chuyên sâu hơn về Marketing quốc tế đối với kinh tế và doanh nghiệp:

1. Cung cấp một mức sống cao hơn

Marketing quốc tế đảm bảo tiêu chuẩn cao về mức sống và phúc lợi cho công dân các nước tham gia. Những hàng hóa không thể sản xuất được tại nước sở tại do một số hạn chế về vị trí địa lý nhất định lại có thể được tạo ra tại các quốc gia với nguồn nguyên liệu dồi dào cần thiết đồng thời không bị hạn chế trong quá trình sản xuất.

marketing quốc tế

2. Đảm bảo sử dụng hợp lý và tối ưu các nguồn lực

Phân bổ hợp lý các nguồn lực & đảm bảo sử dụng tốt nhất ở cấp quốc tế là một trong những lợi ích của tiếp thị quốc tế. Điều này cho phép các nước xuất khẩu các sản phẩm/dịch vụ dư thừa đối với nhu cầu trong nước.

Ví dụ, nguyên liệu thô, dầu thô, hàng tiêu dùng và thậm chí cả máy móc & dịch vụ.

3. Lợi ích từ chi phí so sánh

Marketing quốc tế còn đảm bảo lợi ích từ chi phí so sánh đối với tất cả các bên tham gia. Một quốc gia có thể tận dụng lợi thế từ phân bố lao động và chuyên môn hóa ở cấp độ quốc tế ở mức độ toàn cầu. 

4. Hợp tác quốc tế và hòa bình thế giới 

Quan hệ thương mại được thiết lập thông qua Marketing quốc tế đưa tất cả các quốc gia đến gần nhau hơn và cho họ cơ hội để xóa nhòa tính khác biệt thông qua sự hiểu biết lẫn nhau. Điều này cũng khuyến khích các quốc gia hợp tác với nhau. Ngoài ra, Marketing quốc tế tạo lập một chu kỳ trong đó các nước phát triển giúp đỡ các nước đang phát triển trong các hoạt động của mình và xóa bỏ sự chênh lệch về kinh tế cũng như khoảng cách về trình độ công nghệ giữa các quốc gia.

5. Tạo điều kiện trao đổi văn hóa

Marketing quốc tế tăng cường sự trao đổi văn hóa – xã hội giữa các quốc gia khác nhau trên thế giới. Song song với hàng hóa, các xu hướng cũng như thời trang được lan tỏa từ quốc gia này tới quốc gia khác, thông qua dó phát triển mối quan hệ văn hóa giữa các quốc gia. Nhờ đó, hội nhập văn hóa đạt tới cấp độ toàn cầu.

6. Sử dụng tốt hơn thặng dư trong sản xuất

Thông qua Marketing quốc tế, hàng hóa sản xuất dư thừa ở một quốc gia được chuyển đến các quốc gia khác có nhu cầu. Nhờ đó, đáp ứng được nhu cầu trao đổi ngoại tệ giữa nước nhập khẩu và nước xuất khẩu. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể diễn ra với điều kiện các nước tham gia sử dụng hiệu quả hàng hóa, dịch vụ và các nguyên liệu dư thừa,.v.v..

Tóm lại, những lợi ích chính từ Marketing quốc tế bao gồm tận dụng hiệu quả sản xuất dư thừa trong nước, cung cấp cho thị trường các loại hàng hóa mới và đa dạng, cải thiện chất lượng sản xuất và thúc đẩy hợp tác lẫn nhau giữa các quốc gia.

7. Tận dụng sự sẵn có ngoại hối

Marketing quốc tế làm dịu bớt nhu cầu sẵn có ngoại tệ với mục đích nhập khẩu tư liệu sản xuất, công nghệ hiện đại và nhiều thứ khác. Những mặt hàng nhập khẩu thiết yếu có thể được tài trợ bằng ngoại hối kiếm được nhờ xuất khẩu. 

8. Mở rộng khu vực thứ 3 của nền kinh tế: Dịch vụ

Tiếp thị quốc tế thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa từ một quốc gia sang các quốc gia khác có nền công nghiệp đang phát triển. Cơ sở hạ tầng cũng được mở rộng thông qua Marketing quốc tế. Nó gián tiếp tạo điều kiện cho việc sử dụng vận tải, ngân hàng và bảo hiểm trong một quốc gia từ đó gia tăng lợi ích cho nền kinh tế của quốc gia đó.

9. Những lợi ích đặc biệt vào lúc khẩn cấp

Bất cứ khi nào một quốc gia phải đối mặt với thiên tai như lũ lụt và nạn đói thì quốc gia đó sẽ được hỗ trợ bởi các quốc gia khác trên thị trường quốc tế. Thị trường quốc tế cung cấp hỗ trợ các hàng hóa thiết yếu cũng như dịch vụ nhằm đáp ứng những yêu cầu khẩn cấp khi quốc gia đối mặt với thiên tai. Phân phối này chỉ có thể được tạo điều kiện bởi một quốc gia dư thừa nhập khẩu. 

lợi ích đặc biệt marketing quốc tế

Một doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang các nước khác sẽ thu được lợi nhuận đáng kể so với tiếp thị trong nước. Khoản lỗ mà doanh nghiệp phải chịu trong thị trường nội địa có thể được bù đắp từ lợi nhuận kiếm được thông qua xuất khẩu trong tiếp thị quốc tế. Ngoại hối có thể kiếm được bằng cách xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Do đó, lợi nhuận kiếm được có thể được sử dụng cho việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, máy móc mới, công nghệ, v.v … Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi xuất khẩu ở quy mô lớn trong tương lai.

Nguồn: tutorialspoint.com

Author avatar
asialion

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất.