Hà Nội, Việt Nam
(+84) 092 9876 620
hello@asialion.vn

Tham gia tổ chức đào tạo về Marketing Du Lịch cộng đồng CBT cùng CSIP

MARKETING AGENCY DU LỊCH & XUẤT KHẨU QUỐC TẾ

Giới thiệu: Khóa tập huấn này được thiết kế để đào tạo các lãnh đạo CBT (Du lịch cộng đồng) về Bộ tiêu chí CBT của Dự án Toyota Foundation, do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phục vụ Cộng đồng CSIP tổ chức. 

Mục tiêu: Asia Lion đã tham gia vào hoạt động tổ chức đào tạo nhằm giúp bà con phát triển hoạt động du lịch tại địa phương một cách hiệu quả và bền vững. 

Triển khai: Tập huấn về Marketing du lịch cho bà con dân tộc khu vực phía Bắc, từ Sin Suối Hồ, Đà Bắc, Sapa Sha, Nậm Than, Mường Bo Xanh… Kết thúc chương trình, bà con các vùng dân tộc đã được trang bị nhiều kĩ năng và kiến thức để phát triển hoạt động kinh doanh và Marketing hiệu quả, nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh và phát triển cộng đồng bền vững.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Nội dung không được phép copy!!