Tài liệu Dự đoán triển vọng Du lịch Thế Giới 2030 từ UNWTO

Tài liệu từ UNWTO (World Tourism Organization). Tổ chức Du lịch Thế giới  là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc nắm bắt mọi vấn đề liên quan đến du lịch trên toàn thế giới

Bộ tài liệu sẽ đưa ra các thông số dự đoán triển vọng du lịch toàn cầu cho đến 2030, bao gồm các khu vực trên thế giới như châu Âu, châu Mỹ, châu Úc …

Đây là website thông tin được chia sẻ bởi Open Asia – Marketing Agency tiên phong thúc đẩy thị trường du lịch và xuất khẩu quốc tế. Để tham gia vào cộng đồng hỏi đáp, hỗ trợ thương mại quốc tế, vui lòng bấm vào đây

Tài liệu Dự đoán triển vọng Du lịch Thế Giới 2030 từ UNWTO
Tài liệu Dự đoán triển vọng Du lịch Thế Giới 2030 từ UNWTO

Để tải toàn bộ Tài liệu Báo cáo nghiên cứu thị trường Du lịch & BDS Crystal Bay, bạn vui lòng điền thông tin vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi trực tiếp đến email của bạn.

[su_box title=”Tải tài liệu ngay” radius=”0″]


  [/su_box]

  Các tài liệu khác liên quan đến ngành du lịch – khách sạn – nhà hàng và thương mại quốc tế nên tham khảo thêm:

  1, Tài liệu Phân tích chuyên sâu các thị trường từ Tổng cục Du lịch Singapore

  2, VTOS: Tài liệu tiêu chuẩn ngành Khách sạn – Nhà hàng – Du lịch

  Author avatar
  asialion

  Bình luận

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất.