Xu hướng đặt tour du lịch trong kỷ nguyên số | Cơ hội hay thách thức

Việc phát triển đặt tour du lịch theo xu hướng số hóa chính là cơ hội để du lịch Việt Nam cất cánh, cạnh tranh với thị trường quốc tế. Theo báo cáo năng lực cạnh tranh ngành du lịch và lữ hành 2019 (The Travel & Tourism Competitiveness Report) do diễn đàn kinh tế…
Read more