Khóa học Marketing Foundation - Asia Lion

Khoá học Marketing Foundation

Định hướng, hệ thống kiến thức từ căn bản đến chuyên sâu về Marketing, trang bị Marketing mindset, thực hành và triển khai trên case study thực tế.

error: Content is protected !!

Talkshow - Xu hướng đón khách du lịch & Kế hoạch thúc đẩy doanh thu giai đoạn mới

Thời gian: 14h00 Thứ 7 ngày 09/07/2022