Project

Tuấn Hùng
Posted by Tuấn Hùng
Tháng Chín 23, 2020

Tổ chức đào tạo về Marketing Du Lịch cho tập đoàn Flamingo

Giới thiệu: Flamingo Group là nhà đầu tư hàng...

Xem thêm
Tuấn Hùng
Posted by Tuấn Hùng
Tháng Chín 23, 2020

Tham gia tổ chức đào tạo về Marketing Du Lịch cộng đồng CBT cùng CSIP

Giới thiệu: Khóa tập huấn này được thiết kế...

Xem thêm
Tuấn Hùng
Posted by Tuấn Hùng
Tháng Chín 23, 2020

Dự án dệt may Thygesen Textile Vietnam

Giới thiệu: Thygensen Textile Vietnam là công ty 100% vốn...

Xem thêm
Tuấn Hùng
Posted by Tuấn Hùng
Tháng Chín 23, 2020

Dự án Thép Chính Đại

Giới thiệu:  Công ty TNHH Công Nghiệp Chính Đại...

Xem thêm
Tuấn Hùng
Posted by Tuấn Hùng
Tháng Chín 23, 2020

Dự án Journey On Air

Giới thiệu: Journey On Air định vị là tạp...

Xem thêm
Tuấn Hùng
Posted by Tuấn Hùng
Tháng Chín 23, 2020

Dự án Luxury Travel

Giới thiệu: Công ty Lữ hành Inbound đầu tiên...

Xem thêm
Tuấn Hùng
Posted by Tuấn Hùng
Tháng Chín 23, 2020

Dự án Hai Au Aviation

Giới thiệu: Sở hữu 4 chiếc phi cơ cao...

Xem thêm
Tuấn Hùng
Posted by Tuấn Hùng
Tháng Chín 23, 2020

Lớp học thực hành triển khai Marketing

Cầm tay chỉ việc hướng dẫn từ cách làm...

Xem thêm
Tuấn Hùng
Posted by Tuấn Hùng
Tháng Chín 23, 2020

Lớp học tổ chức và quản lý Marketing Du lịch

Lớp dành cho cấp quản lý, học nghiên cứu...

Xem thêm